la Oficiala retejo
de
la 55a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo
junio/2007 Hirakata

Ĉi-suba paĝo prezentas la informon pri La 55a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo en Hirakata.


Supra simbolo estas enirejo.


© 2007-2009 Esperanto-Societo en Hirakata (ESH)